ภาพกิจกรรม

พฤศจิกายน 13, 2013

ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติเครือข่ายประกันคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัย

พฤศจิกายน 9, 2013

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา

สิงหาคม 11, 2013

12 สิงหาคม 2556 วันแม่แห่งชาติ

กรกฎาคม 11, 2013

ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2556

 ภาพการตรวจประเมินคุณภาพกา […]
เมษายน 22, 2013

ภาพบรรยากาศเครือข่าย 3U ไปศึกษาดูงาน Asean University Network Quality Assurance ณ ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครือข่ายประกันคุณภาพการศึ […]
เมษายน 5, 2013

ภาพบรรยากาศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเข้าศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

     รศ.ดร.ปัญญา มินยง อธิ […]
มีนาคม 25, 2013

ภาพบรรยากาศการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มทร.ธัญบุรี, มศว. มจพ.)

บรรยากาศการสัมมนาเครือข่าย […]
มกราคม 18, 2013

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย- […]
พฤศจิกายน 30, 2012

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการประกันคุณภาพฯ 29-30 พ.ย.2555

      การประชุมวิชาการระดั […]