ภาพกิจกรรม

พฤศจิกายน 30, 2012

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการประกันคุณภาพฯ 29-30 พ.ย.2555

      การประชุมวิชาการระดั […]
มิถุนายน 29, 2012

ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

          ภาพบรรยากาศ อบรม […]
มิถุนายน 28, 2012

ภาพบรรยากาศการประชุมนักศึกษาตรวจประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

     ภาพบรรยากาศประชุมนักศ […]
มิถุนายน 25, 2012

ภาพบรรยากาศ การอบรม SAR ประจำปีการศึกษา 2554

  ภาพบรรยากาศ อบรม SAR ณ ห […]