ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการประกันคุณภาพฯ 29-30 พ.ย.2555

      การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการประกันคุณภาพ สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม เมืองทองธานี

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการประกันคุณภาพฯ 29-30 พ.ย.2555

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com