สำนักประกันคุณภาพการศึกษามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560

 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษามอบของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่แก่คณะผู้บริหารและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ขอให้ทุกท่านมีความสุข สมหวัง สุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไป
สวัสดี…ปีระกา

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com