บุคลากร

 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

พี่นุช copy

เมย์ copy

ใหม่ copy

มุก copy

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

พี่น้อย

พี่แขก copy copy

 

ที่อยู่   :  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก  

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110

หมายเลขโทรศัพท์0-2549-3501,3502,3503,3505,3506,3508,3511   

หมายเลขโทรสาร : 0-2577-5048

Facebook : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

Leave a Reply