ปีการศึกษา 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
ทำเนียบผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560-2564660.7 KiB131

ปีการศึกษา 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
ทำเนียบผู้ประเมินการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561-2563459.0 KiB681

 

ปีการศึกษา 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562173.5 KiB307

 

ปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
Accessor Mua 60-61 537.3 KiB277

 

ปีการศึกษา 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
Accessor Mua60398.6 KiB116
รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มทร.ธัญบุรี127.1 KiB157

 

ปีการศึกษา 2559

NameSizeHits
NameSizeHits
Accessor Mua59398.6 KiB146
รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559814.9 KiB138

 

ปีการศึกษา 2558

NameSizeHits
NameSizeHits
Accessor Mua 58395.3 KiB398
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มทร.ธัญบุรี 2558271.4 KiB157

 

ปีการศึกษา 2557

NameSizeHits
NameSizeHits
01.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ระดับสถาบัน ตำแหน่งประธานของ สกอ. 2557-2558720.1 KiB153
02.รายชื่อผู้ขึ้นทะบียนผู้ประเมิน ระดับสถาบัน ตำแหน่งกรรมการ ของ สกอ. 2557-2558814.9 KiB106
03.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ สกอ.2557-25581.2 MiB137
04.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ของ สกอ. พ.ศ.2557193.8 KiB95
05.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน พ.ศ.255793.6 KiB110
06.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร พ.ศ.2557492.4 KiB128
Accessor Mua57395.3 KiB166

 

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)