ปีการศึกษา 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
ทำเนียบผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560-2564660.7 KiB360

ปีการศึกษา 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
ทำเนียบผู้ประเมินการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561-2563459.0 KiB883

 

ปีการศึกษา 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562173.5 KiB407

 

ปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
Accessor Mua 60-61 537.3 KiB339

 

ปีการศึกษา 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
Accessor Mua60398.6 KiB263
รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มทร.ธัญบุรี127.1 KiB233

 

ปีการศึกษา 2559

NameSizeHits
NameSizeHits
Accessor Mua59398.6 KiB246
รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559814.9 KiB206

 

ปีการศึกษา 2558

NameSizeHits
NameSizeHits
Accessor Mua 58395.3 KiB520
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มทร.ธัญบุรี 2558271.4 KiB237

 

ปีการศึกษา 2557

NameSizeHits
NameSizeHits
01.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ระดับสถาบัน ตำแหน่งประธานของ สกอ. 2557-2558720.1 KiB220
02.รายชื่อผู้ขึ้นทะบียนผู้ประเมิน ระดับสถาบัน ตำแหน่งกรรมการ ของ สกอ. 2557-2558814.9 KiB221
03.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ สกอ.2557-25581.2 MiB285
04.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ของ สกอ. พ.ศ.2557193.8 KiB165
05.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน พ.ศ.255793.6 KiB181
06.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร พ.ศ.2557492.4 KiB255
Accessor Mua57395.3 KiB298

 

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)