โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 วันที่ 5 มิ.ย.67

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE) ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค.67
มิถุนายน 4, 2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE)
มิถุนายน 6, 2024