รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียน ทปอ.

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN-QA-V.3948.3 KiB487
รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร AUN-QA V.23 อัพเดทวันที่ (29 ธ.ค. 66)173.3 KiB119

ที่มาจาก :
http://www.cupt.net/รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA v.3 
http://www.cupt.net/รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร V.23 (ข้อมูลอัพเดทวันที่ (29 ธ.ค. 66) 

รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียน มทร.ธัญบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
RMUTT AUN-QA Assessor1.0 MiB114