คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านความเสี่ยง มทร.ธัญบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี91.1 KiB17

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (เพิ่มเติม)52.4 KiB24
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน มทร.ธัญบุรี105.2 KiB26