รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียน ทปอ.

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN-QA-V.3948.3 KiB606
รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร V.25 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2567)409.9 KiB92

ที่มาจาก :
http://www.cupt.net/รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA v.3 
http://www.cupt.net/รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร V.25 (ข้อมูลอัพเดทวันที่ (28 เม.ย 67) 

รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียน มทร.ธัญบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
RMUTT AUN-QA Assessor1.0 MiB159