ปีการศึกษา 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
ทำเนียบผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560-2564660.7 KiB221

ปีการศึกษา 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
ทำเนียบผู้ประเมินการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561-2563459.0 KiB766

 

ปีการศึกษา 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562173.5 KiB345

 

ปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
Accessor Mua 60-61 537.3 KiB296

 

ปีการศึกษา 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
Accessor Mua60398.6 KiB161
รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มทร.ธัญบุรี127.1 KiB183

 

ปีการศึกษา 2559

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559814.9 KiB156
Accessor Mua59398.6 KiB186

 

ปีการศึกษา 2558

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มทร.ธัญบุรี 2558271.4 KiB179
Accessor Mua 58395.3 KiB435

 

ปีการศึกษา 2557

NameSizeHits
NameSizeHits
04.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ของ สกอ. พ.ศ.2557193.8 KiB112
05.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน พ.ศ.255793.6 KiB131
02.รายชื่อผู้ขึ้นทะบียนผู้ประเมิน ระดับสถาบัน ตำแหน่งกรรมการ ของ สกอ. 2557-2558814.9 KiB141
06.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร พ.ศ.2557492.4 KiB164
01.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ระดับสถาบัน ตำแหน่งประธานของ สกอ. 2557-2558720.1 KiB173
03.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ สกอ.2557-25581.2 MiB195
Accessor Mua57395.3 KiB234

 

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)