ปีการศึกษา 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
ทำเนียบผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560-2564660.7 KiB388

ปีการศึกษา 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
ทำเนียบผู้ประเมินการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561-2563459.0 KiB899

 

ปีการศึกษา 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562173.5 KiB417

 

ปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
Accessor Mua 60-61 537.3 KiB349

 

ปีการศึกษา 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มทร.ธัญบุรี127.1 KiB240
Accessor Mua60398.6 KiB276

 

ปีการศึกษา 2559

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559814.9 KiB212
Accessor Mua59398.6 KiB256

 

ปีการศึกษา 2558

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มทร.ธัญบุรี 2558271.4 KiB245
Accessor Mua 58395.3 KiB536

 

ปีการศึกษา 2557

NameSizeHits
NameSizeHits
01.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ระดับสถาบัน ตำแหน่งประธานของ สกอ. 2557-2558720.1 KiB227
02.รายชื่อผู้ขึ้นทะบียนผู้ประเมิน ระดับสถาบัน ตำแหน่งกรรมการ ของ สกอ. 2557-2558814.9 KiB231
03.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ สกอ.2557-25581.2 MiB301
04.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ของ สกอ. พ.ศ.2557193.8 KiB173
05.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน พ.ศ.255793.6 KiB192
06.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร พ.ศ.2557492.4 KiB267
Accessor Mua57395.3 KiB314

 

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)