ปีการศึกษา 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
ทำเนียบผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560-2564660.7 KiB229

ปีการศึกษา 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
ทำเนียบผู้ประเมินการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561-2563459.0 KiB777

 

ปีการศึกษา 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562173.5 KiB350

 

ปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
Accessor Mua 60-61 537.3 KiB299

 

ปีการศึกษา 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มทร.ธัญบุรี127.1 KiB187
Accessor Mua60398.6 KiB166

 

ปีการศึกษา 2559

NameSizeHits
NameSizeHits
Accessor Mua59398.6 KiB190
รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559814.9 KiB158

 

ปีการศึกษา 2558

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มทร.ธัญบุรี 2558271.4 KiB182
Accessor Mua 58395.3 KiB441

 

ปีการศึกษา 2557

NameSizeHits
NameSizeHits
05.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน พ.ศ.255793.6 KiB135
04.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ของ สกอ. พ.ศ.2557193.8 KiB115
Accessor Mua57395.3 KiB237
06.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร พ.ศ.2557492.4 KiB169
01.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ระดับสถาบัน ตำแหน่งประธานของ สกอ. 2557-2558720.1 KiB176
02.รายชื่อผู้ขึ้นทะบียนผู้ประเมิน ระดับสถาบัน ตำแหน่งกรรมการ ของ สกอ. 2557-2558814.9 KiB152
03.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ สกอ.2557-25581.2 MiB198

 

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)