โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การจัดลำดับ Time Higher Education World Ranking (THE)

ประชุมความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2565
พฤศจิกายน 15, 2022
ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2565
ธันวาคม 23, 2022