ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2565

โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การจัดลำดับ Time Higher Education World Ranking (THE)
ธันวาคม 16, 2022
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 10-11 มกราคม 2566
มกราคม 6, 2023