ภาพกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 20, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ (AUN-QA) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

ผศ.ปณิตา สงวนทรัพย์ ผู้ช่ว […]
กุมภาพันธ์ 10, 2023

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
มกราคม 25, 2023

โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การจัดลำดับ Time Higher Education World Ranking (THE) รุ่นที่ 2

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
มกราคม 17, 2023

โครงการอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx/TQA วันที่ 16 มกราคม 2566

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
มกราคม 12, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 10-11 มกราคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผ […]
ธันวาคม 23, 2022

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2565

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
ธันวาคม 16, 2022

โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การจัดลำดับ Time Higher Education World Ranking (THE)

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
พฤศจิกายน 15, 2022

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2565

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมกา […]
พฤศจิกายน 10, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมที่ 2

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]