รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

12 สิงหาคม 2556 วันแม่แห่งชาติ
สิงหาคม 11, 2013
โครงการอบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย เรื่อง “การเขียนโครงการตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA”
สิงหาคม 14, 2013