ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556  

         

             ภาพบรรยากาศมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 

 

ติดต่อสอบถาม 0-2549-3505, 0-2549-3503 โทรสาร 0-2577-5048 E-mail : rmuttqa@hotmail.com
(กรณีไม่มี Name, E-Mail) สามารถเข้ามาสอบถามได้ ตาม Link ด้านล่าง
facebook : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา หรือ blogger : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

 

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com