ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย

งานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย เป็นงานแสดงนวัตกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะการเรียนการสอน ทุกระดับการศึกษา จากผู้ผลิตกว่า 120 ราย กว่า 25 ประเทศ เป็นงานเฉพาะสำหรับผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ นักการศึกษาและบุคลากรฝ่ายฝึกอบรม
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะผู้จัดงานฯ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์ของงาน www.worlddidacasia.com หรือ แฟกซ์ แบบตอบรับกลับ ภายในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 โดยคณะของท่านที่เข้าร่วมชมงานเป็นหมู่คณะจำนวน 5 ท่านขึ้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
-ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชมงาน
-สูจิบัตรการจัดงานในรูปแบบซีดี มูลค่า 300 บาท

ประสานงาน ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด
โทรศัพท์ 0 2686 7222 โทรสาร 0 2686 7266 อีเมล : contactceenter@reedtradex.co.th

 

ติดต่อสอบถาม 0-2549-3505, 0-2549-3503 โทรสาร 0-2577-5048 E-mail : rmuttqa@hotmail.com

(กรณีไม่มี Name, E-Mail) สามารถเข้ามาสอบถามได้ ตาม Link ด้านล่าง

facebook : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  หรือ blogger : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com