สาระน่ารู้

ตุลาคม 21, 2013

เอกสารดูงานประเทศเยอรมันและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (HRK-Audit Internationalisation of Universities)

ตุลาคม 21, 2013

เอกสารดูงานประเทศเยอรมันและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (University of Lucerne)

ตุลาคม 21, 2013

เอกสารดูงานประเทศเยอรมันและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (University of Stuttgart)

 
ตุลาคม 21, 2013

เอกสารดูงานประเทศเยอรมันและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT)

 
ตุลาคม 18, 2013

ASEAN MINI BOOK (คู่มือ)

ตุลาคม 18, 2013

58 คำตอบ สู่ประชาคมอาเซียน 2558(คู่มือฉบับประชาชน)

สิงหาคม 22, 2013

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย

ตุลาคม 8, 2012

ขอเชิญบุคลากรที่มีความสนใจส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ขอเชิญบุคลากรที่มีความสนใจ […]
พฤษภาคม 31, 2012

ชี้แจงการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5