ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร