สวัสดีปีใหม่ 2557

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธันวาคม 25, 2013
ขอเชิญร่วมงาน”การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มกราคม 14, 2014