การประชุมติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ (สมศ.) ครั้งที่ 2/2564

ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ของกองนโยบายแผน
ธันวาคม 16, 2021
No Gift Policy งดให้ งดรับ
ธันวาคม 17, 2021