ประชุม

มีนาคม 11, 2024

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 11 มีนาคม 2567

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ท […]
กุมภาพันธ์ 21, 2024

ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ท […]
กุมภาพันธ์ 13, 2024

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 2567 มทร.ธัญบุรี วันที่ 12 ก.พ.67

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
มกราคม 3, 2024

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2566

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
ธันวาคม 15, 2023

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเสียงของลูกค้า มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ท […]
กันยายน 12, 2023

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3/2566

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
มิถุนายน 9, 2023

ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.ประภาพร พงษ์ไทย ผู้อำนว […]
พฤษภาคม 26, 2023

ประชุมชี้แจงแนวทางการคำนวณค่า FTE ของอาจารย์และนักศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA

ดร.ประภาพร พงษ์ไทย ผู้อำนว […]
เมษายน 24, 2023

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2566

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]