ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
จ.กรุงเทพมหานคร สนใจลงทะเบียนออนไลน์คลิก http://www.onesqa.or.th/rregister/th/home/index.php
กำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556 ต้องการดาวโหลด คลิก


ติดต่อสอบถาม 0-2549-3505, 0-2549-3503 โทรสาร 0-2577-5048 E-mail : rmuttqa@hotmail.com

(กรณีไม่มี Name, E-Mail) สามารถเข้ามาสอบถามได้ ตาม Link ด้านล่าง

facebook : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  หรือ blogger : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com