ผลการจัดอันดับเว็บไซด์มหาวิทยาลัยยอดนิยมของกลุ่ม มทร. ในประเทศไทย ปี 2559 (TOP UNIVERSITIES IN THAILAND 2016)

12733635_750735988359647_4159278749436212769_n

ผลการจัดอันดับเว็บไซด์มหาวิทยาลัยยอดนิยมของกลุ่ม มทร. ในประเทศไทย ปี 2559 
TOP UNIVERSITIES IN THAILAND 2016  
โดยเว็บไซต์ www.4icu.org หรือ 4 International Colleges & Universities ( 4icu.org )
ani456
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม ม.เทคโนโลยีราชมงคล อันดับที่ 24 ของประเทศ และอันดับที่ 2,490 ของโลก

12742554_750693588363887_9153907844836237678_n

     ราชมงคลธัญบุรี ขึ้นแท่นเว็บไซต์มีผู้เข้าชมมากเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม มทร.

     ในช่วงเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ www.4icu.org หรือ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติทั่วโลก ได้มีการเปิดเผยผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก ประจำปี 2016 (Top 200 Universities in the world) มีสถาบันการศึกษาถูกจัดอันดับ จำนวน 11,606 แห่ง จาก 200 ประเทศ โดยปีนี้#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่มราชมงคล อยู่ในลำดับที่ 24 ของไทย และลำดับที่ 2490 ของโลก

อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสานักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศและทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงาน ผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็น เว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการ พิจารณาจัดอันดับอีกด้วย

Cr.ขอบคุณภาพจากเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com