วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561
วันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันชาติ  

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com