เอกสารอบรมโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของ มทร.ธัญบุรี วันที่ 22 – 23 มกราคม 2563

เอกสารเรื่อง การจัดการความรู้ (วันที่ 22 มกราคม 2563) โดย ผศ.สมควร สนองอุทัย (ลำดับที่ 1)

เอกสารเรื่อง การบริหารความเสี่ยง (วันที่ 23 มกราคม 2563) โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร (ลำดับที่ 2-5)

 

1.เอกสารบรรยายท่านสมควร
1.เอกสารบรรยายท่านสมควร
u0e40u0e2du0e01u0e2au0e32u0e23u0e1au0e23u0e23u0e22u0e32u0e22u0e17u0e48u0e32u0e19u0e2au0e21u0e04u0e27u0e23.pdf
16.4 MiB
211 Downloads
Details...
2.ความเสี่ยง
1.9 MiB
190 Downloads
Details...
3.แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
3.แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
3.-E0B884E0B8A7E0B89AE0B884E0B8B8E0B8A1E0B8A0E0B8B2E0B8A2E0B983E0B899.pdf
6.5 MiB
146 Downloads
Details...
4.กระบวนการบริหารความเสี่ยง
4.กระบวนการบริหารความเสี่ยง
4.%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87.docx
81.4 KiB
152 Downloads
Details...
5.แบบฟอร์มความเสี่ยง
5.แบบฟอร์มความเสี่ยง
5.%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87.docx
41.3 KiB
151 Downloads
Details...
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com