ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายฯเข้าร่วมประชุม(CHE Online System)

          ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE Online System) 

        สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการกรอกข้อมูล CHE Online ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมรัตตอุบลชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รบกวนผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมโน๊ตบุ๊คมาด้วยค่ะ)หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-549-3503,3505,3508 http://www.cheqa.mua.go.th/

 

(กรณีไม่มี Name, E-Mail) สามารถเข้ามาสอบถามได้ ตาม Link ด้านล่าง
facebook : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา หรือ blogger : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com