CHE Online System

กุมภาพันธ์ 21, 2017

โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

        วันอังคารที่ 21 กุ […]
สิงหาคม 30, 2013

รายงานผลโครงการสัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา เครือข่ายประกันคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัย

FollowShare
กรกฎาคม 24, 2013

ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายฯเข้าร่วมประชุม(CHE Online System)

          ขอเชิญคณะกรรมการ […]
มิถุนายน 29, 2012

ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

          ภาพบรรยากาศ อบรม […]
มิถุนายน 28, 2012

ภาพบรรยากาศการประชุมนักศึกษาตรวจประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

     ภาพบรรยากาศประชุมนักศ […]
มิถุนายน 25, 2012

ภาพบรรยากาศ การอบรม SAR ประจำปีการศึกษา 2554

  ภาพบรรยากาศ อบรม SAR ณ ห […]
พฤษภาคม 31, 2012

ชี้แจงการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5

FollowShare