SAR

สิงหาคม 25, 2013

รูปแบบตัวอย่าง มคอ.7

FollowShare
สิงหาคม 25, 2013

ข้อมูลผลการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555

FollowShare
กรกฎาคม 24, 2013

ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายฯเข้าร่วมประชุม(CHE Online System)

          ขอเชิญคณะกรรมการ […]
มีนาคม 26, 2013

กำหนดการ Pre-Audit ปีการศึกษา 2555

FollowShare
มิถุนายน 29, 2012

ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

          ภาพบรรยากาศ อบรม […]
มิถุนายน 28, 2012

ภาพบรรยากาศการประชุมนักศึกษาตรวจประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

     ภาพบรรยากาศประชุมนักศ […]
มิถุนายน 25, 2012

ภาพบรรยากาศ การอบรม SAR ประจำปีการศึกษา 2554

  ภาพบรรยากาศ อบรม SAR ณ ห […]
พฤษภาคม 31, 2012

ชี้แจงการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5

FollowShare