โครงการบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1 วันที่ 29-30 พ.ย. 66

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis (รุ่นที่ 1) วันที่ 29-30 พ.ย. 66
พฤศจิกายน 27, 2023
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเสียงของลูกค้า มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 15 ธันวาคม 2566
ธันวาคม 15, 2023