AUN-QA

พฤษภาคม 10, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผ […]
กุมภาพันธ์ 20, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ (AUN-QA) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

ผศ.ปณิตา สงวนทรัพย์ ผู้ช่ว […]
มกราคม 12, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 10-11 มกราคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผ […]
พฤษภาคม 26, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงป […]
พฤษภาคม 24, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
เมษายน 27, 2022

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
เมษายน 25, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันที่ 26 เมษายน 2565

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ แ […]
เมษายน 25, 2022

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผ […]
มกราคม 27, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA ‘กิจกรรมอบรมเกณฑ์ AUN-QA Overview (Version 4.0)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]