โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

    ในระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล มทร.ธัญบุรี บรรยายหัวข้อเรื่อง “อัตรากำลังและ การเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย” ณ มทร.ธัญบุรี และโรงแรมรอยัลพาวิลเลี่ยน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

      

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com