แนวปฏิบัติที่ดี มทร.ธัญบุรี

August 19, 2013

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

รายงานผลการดำเนินงาน FollowShare
January 29, 2013

แจ้งการประกาศผลกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี

  FollowShare
January 23, 2013

โครงการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ KM 9+2

  FollowShare
January 22, 2013

ขยายวันประกาศผลแนวปฏิบัติที่ดี

  FollowShare
January 15, 2013

ประชาสัมพันธ์!! ผู้ผ่านการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี

FollowShare
January 11, 2013

ประกาศผลการตัดสินขั้นต้น “โครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good practices)”

  FollowShare