สโมสรนักศึกษา

August 14, 2013

โครงการอบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย เรื่อง “การเขียนโครงการตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA”

FollowShare
March 25, 2013

ภาพบรรยากาศการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มทร.ธัญบุรี, มศว. มจพ.)

บรรยากาศการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มทร.ธัญบุรี, มศว. มจพ.) 25-26 มีนาคม 2556 ณ ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปา FollowShare
December 7, 2012

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความ ชิงเงินรางวัล 256,000 บาท

FollowShare
June 28, 2012

ภาพบรรยากาศการประชุมนักศึกษาตรวจประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

     ภาพบรรยากาศประชุมนักศึกษาตรวจประเมินภายใน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 FollowShare