สโมสรนักศึกษา

สิงหาคม 14, 2013

โครงการอบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย เรื่อง “การเขียนโครงการตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA”

FollowShare
มีนาคม 25, 2013

ภาพบรรยากาศการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มทร.ธัญบุรี, มศว. มจพ.)

บรรยากาศการสัมมนาเครือข่าย […]
ธันวาคม 7, 2012

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความ ชิงเงินรางวัล 256,000 บาท

FollowShare
มิถุนายน 28, 2012

ภาพบรรยากาศการประชุมนักศึกษาตรวจประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

     ภาพบรรยากาศประชุมนักศ […]