sriwarin lerdwilai

ธันวาคม 1, 2017

รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ TQR

FollowShare
พฤศจิกายน 30, 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

            มหาวิทยาลัยเทค […]
พฤศจิกายน 30, 2017

การประชุมชี้แจงเรื่องการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200

         เมื่อวันพุธที่  2 […]
พฤศจิกายน 6, 2017

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

FollowShare
ตุลาคม 25, 2017

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

FollowShare
ตุลาคม 6, 2017

แสดงความยินดีกับผู้บริหาร

FollowShare
ตุลาคม 4, 2017

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

FollowShare
ตุลาคม 1, 2017

จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2560

FollowShare
กันยายน 1, 2017

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

FollowShare