มีนาคม 2559

เมษายน 1, 2016

โครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

      เมื่อวันอังคารที่ 29 […]
มีนาคม 28, 2016

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

       ระหว่างวันที่ 24 &# […]
มีนาคม 14, 2016

Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Ver.3 (October 2015)

FollowShare
มีนาคม 9, 2016

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

            รองศาสตราจารย์ […]
มีนาคม 8, 2016

การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1

      เมื่อวันจันทร์ที่ 7 […]