กุมภาพันธ์ 2559

มีนาคม 9, 2016

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

            รองศาสตราจารย์ […]
มีนาคม 2, 2016

แบบฟอร์มการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 (ปรับปรุง 29 กุมภาพันธ์ 2559)

FollowShare
มีนาคม 1, 2016

โครงการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (Knowledge Management) ระยะที่ 1

         เมื่อวันจันทร์ที่ […]
กุมภาพันธ์ 19, 2016

ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559

FollowShare
กุมภาพันธ์ 17, 2016

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

        ในวันอังคารที่ 16 […]
กุมภาพันธ์ 15, 2016

ผลการจัดอันดับเว็บไซด์มหาวิทยาลัยยอดนิยมของกลุ่ม มทร. ในประเทศไทย ปี 2559 (TOP UNIVERSITIES IN THAILAND 2016)

ผลการจัดอันดับเว็บไซด์มหาว […]
กุมภาพันธ์ 8, 2016

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (KMUT KM+2)

          ในระหว่างวันที่ […]