พ.ศ.2560

ธันวาคม 27, 2017

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560

        ระหว่างวันที่  22- […]
ธันวาคม 19, 2017

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) รุ่นที่ 2

            สำนักประกันคุณ […]
ธันวาคม 14, 2017

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) รุ่นที่ 1

       จากมติสภามหาวิทยาลั […]
ธันวาคม 1, 2017

รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ TQR

FollowShare
พฤศจิกายน 30, 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

            มหาวิทยาลัยเทค […]
พฤศจิกายน 30, 2017

การประชุมชี้แจงเรื่องการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200

         เมื่อวันพุธที่  2 […]
ตุลาคม 6, 2017

แสดงความยินดีกับผู้บริหาร

FollowShare
ตุลาคม 4, 2017

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

FollowShare
ตุลาคม 1, 2017

จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2560

FollowShare